Myslivecký spolek

Zahrádka - Ocmanice

Plán akcí 2020

 

17.01.2020 - Pořádání plesu v kulturním domě obce Zahrádka

vetvicka

04.04.2020 - Střelby o velikonočního beránka   

vetvicka

6.6. - 7.6.2020 - Velké střelby

6.6. - trénink

7.6. – závody

střelby

vetvicka

27.06.2020 - Dětský den


vetvicka

 

dále plánujeme:

- Zajistit a připravit krmení pro zvěř
- Vyčistit krmelce zásypy a zásobárny
- Opravit nebo vybudovat nové krmelce a Kazatelny (posedy)
- Úpravy okolí chaty